Predelava rude 

Za pridobivanje urana iz rude se je uporabljal kisel hidrometalurški postopek, ker je bila osnovna rudnina peščenjak z veliko kremena. Načrtovana kapaciteta obrata je bila 210.000 ton rude letno oz. 624 t/dan s predvidenim 90 % izkoristkom urana iz rude. Glavne delovne operacije so bile:

-        doziranje rude v palični mlin dolžine 3,5 m,

-        mokro mletje in klasiranje pod 0,63 mm,

-        dvostopenjsko izluževanje z žveplovo kislino in oksidacijo,

-        filtracija na dveh tračnih filtrih po 50 m2 za ločevanje lužnice od jalovine s pranjem v več stopnjah,

-        bistrenje lužnice,

-        solventna ekstrakcija s terciarnim aminom in elucija urana z amoniakom,

-        obarjanje z amoniakom,

-        pranje v zgoščevalnikih in s centrifugo,

-        sušenje amonijevega diuranata v etažnem sušilniku in pakiranje,

-        nevtralizacija rafinata z apnenim mlekom ter filtracijo rdečega blata,

-        vračanje amoniaka iz raztopine amonsulfata,

-        skladiščenje in priprava za postopek potrebnih kemikalij.