Izvajanje sanacijskih del

Pridobivanje rude in proizvodnja uranovega koncentrata sta bila ustavljena v juliju 1990. V podjetju je bilo takrat zaposlenih 483 delavcev.

1998 - 2002 predelovalni obrat
2002 - 2006 rudnik s podzemnimi objekti
2005 - 2008 odlagališče rudarske jalovine Jazbec
2007 - 2010 odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt


Prav tako bodo sanirani vsi ostali spremljajoči objekti.
Na zemljišču nekdanjega predelovalnega obrata je bila s sredstvi rudnika zgrajena Gospodarska cona Todraž, ki je omogočila odpiranje novih delovnih mest po zaprtju rudnika.

Po zaključku del se bo izvajalo dolgoročno upravljanje, ki bo obsegalo tekoče vzdrževanje saniranih objektov in nadzor nad vplivi na okolje.