Novice

 Poročilo za leto 2021

 

Letno poročilo o izvajanju varstva pred IO sevanji in o vplivu rudnika urana Žirovski vrh na okolje za leto 2021 bo na seji Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane
predstavljeno 6. 10. 2022. Skupna letna efektivna doza zaradi izpostavljenosti sevanju iz odlagališča Boršt v letu 2021 je 2,4 uSv za odraslega prebivalca,
kar je manj kot 1 % avtorizirane mejne vrednosti. Celotno poročilo strokovnega izvedenca za sevalno varnost Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana Žirovski vrh,
odlagališče Boršt, Poročilo za leto 2021, lahko preberete v poročilu.

                                                                                                 Acrobat

Napisano: 22.09.2022

Rudnik Sitarjevec - primer dobre prakse

  1. 5. 2021 smo si delavci RŽV, d.o.o. pod vodstvom Mojce Hauptman in Blaža Zarnika ogledali Rudnik Sitarjevec, Verica Sandevska pa nas je popeljala po Mestnem muzeju Litija. Predstavili so nam rezultate projekta MINE TOUR, Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma, ki so ga v sodelovanju z rudnikom Labin uspešno izvedli v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška.Napisano: 17.05.2021

Poročilo za leto 2020

Skupna letna efektivna doza zaradi izpostavljenosti sevanju iz odlagališča Boršt v letu 2020 je 2,4 uSv za odraslega prebivalca, kar predstavlja manj kot 1 % avtorizirane mejne vrednosti.
Celotno poročilo strokovnega izvedenca za sevalno varnost Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana Žirovski vrh, odlagališče Boršt, Poročilo za leto 2020, lahko preberete na povezavi:Napisano: 22.04.2021

Koronski dan Zemlje 2021

Ob letošnjem dnevu Zemlje, ko zaradi epidemioloških razmer na rudniku ni obiskovalcev, vam v branje ponujamo jubilejno dvojno številko URANARJA, ki je bila izdana ob 60. obletnici odkritja urana v Žirovskem vrhu.

 

Napisano: 22.04.2021

Evidenčna naročila 2020

Matična št.

Davčna št.

Naročnik

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Navedba predmeta

Vrednost (brez DDV v EUR)

Izbrani ponudnik

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

precizne geodetske meritve

13.800

UL FGG

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

gradnje

gradbena dela        

10.550

Topos Hotavlje d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

podzemna voda - kem. in radiol. analize

7.564

Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

tekoči izpusti - kem. in radiol. analize

10.487

Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

vzdrževanje GPS

14.039

Geoservis d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

določanje U, Th, Ra, Po in Pb v tek. izp.

19.909

Institut Jožef Stefan

 Napisano: 12.02.2021

60 let od odkritja urana v Žirovskem vrhu

  1. maja 2020 je minilo 60 let od odkritja urana v Žirovskem vrhu. Odkritje v groedenskih klastitih Žirovskega vrha je zabeležil beograjski geolog Antonije Antonović, ustni viri pa povedo, da so ga že prej odkrili domači gozdarji.
    Rudnik je na okroglo obletnico obiskalo osem samoiniciativnih praznovalcev v rudarskih uniformah. Organizirano praznovanje bomo pripravili, ko bodo razmere to dopuščale. Ob tem bo izšla tudi jubilejna številka Uranarja.Napisano: 03.06.2020

Izpostavljenost prebivalstva sevanju iz virov RUŽV v letu 2019

Skupna letna efektivna doza zaradi izpostavljenosti dodatnemu sevanju iz rudnika urana v Žirovskem vrhu v letu 2019 je ocenjena na 0,08 mSv za odraslega prebivalca oz. 0,09 mSv za kmeta (zaokroženo, prispevek vode ni upoštevan), kar predstavlja približno 30 % avtorizirane mejne vrednosti. (J. Rojc in H. Klemenčič, Letno poročilo o izvajanju varstva pred IO sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2019, RŽV, d.o.o., Todraž, marec 2020)Napisano: 14.04.2020

Odpoved delu prejemkov nadzornega sveta

V skladu s priporočilom Slovenskega državnega holdinga, d.d. o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta so vsi štirje člani Nadzornega sveta RŽV, d.o.o. podali ustrezne izjave o odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.Napisano: 07.04.2020

Evidenčna naročila 2019

MATIČNA ŠT.

DAVČNA ŠT.

NAROČNIK

PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA

VRSTA PREDMETA

NAVEDBA PREDMETA

VREDNOST BREZ DDV
V EUR

IZBRANI PONUDNIK

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

precizne geodetske meritve

19.600

UL FGG

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

gradnje

pripravljalna gradbena dela - piezometri            

14.114

Topos Hotavlje d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

podzemna voda - kem. in radiol.  analize

12.531

Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

tekoči izpusti - kem. in radiol.  analize

11.567

Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

gradnje

gradbena dela prestavitev AMP

19.042

Topos Hotavlje d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

gradnje

elektroinstal. dela prestavitev AMP

19.982

Elektro Primožič d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

storitve

geol. in hidrogeol. nadzor

18.986

GEO-AQUA d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

blago

registratorji za piezometre

14.419

Eltratec d.o.o.

5159709000

76675424

RŽV, d.o.o.

splošno področje

blago

oprema AMP

11.000

Robotina d.o.o.

 Napisano: 23.01.2020

Povzetek letnih poročil o varstvu pred IO sevanji in ocena vplivov na okolje za leto 2018

Na spodnji povezavi si lahko preberete povzetek letnih poročil za leto 2018:
Povzetek letnih poročil o varstvu pred IO sevanji in ocena vplivov na okolje za leto 2018Napisano: 28.05.2019

IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA SEVANJU IZ VIROV RUŽV V LETU 2018

Skupna letna efektivna doza zaradi izpostavljenosti dodatnemu sevanju iz rudnika urana Žirovski vrh v letu 2018 je ocenjena na 0,08 mSv za odraslega prebivalca oz. 0,09 mSv za kmeta.

Avtorizirana mejna vrednost je 0,3 mSv in v letu 2018 ni bila presežena.Napisano: 18.04.2019


http://www.obcina-gvp.si/


http://www.mop.gov.si/

http://www.arao.si/

http://www.poljanska-dolina.si/