Vodstvo

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:
mag. Hiacinta Klemenčič, univ. dipl. kem., direktoricaČLANI ORGANA NADZORA:

predsednik
Bojan Dejak

namestnik predsednika
Robert Gajser

člana
Eva Hartman
Igor Bogataj, predstavnik delavcev